top of page

"הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים,

הדואג לדורות מחנך אנשים." יאנוש קורצ׳אק

oecd icons_9_21052019_learning compass-1

CSR לטובת יצירת אימפקט פורץ דרך בחינוך

מיזם westart נוצר בכדי להטמיע חדשנות, יזמות וקיימות בדי.אן.איי של החינוך העל יסודי.

מסלול הלמידה בנוי כתכנית הכשרה לא.נשי חינוך ולתלמידות.ים במיומנויות המאה ה-21.

שיאו, הקמת wizdom -מרכז חדשנות משותף לחינוך ולקהילה בבית הספר.

החיבור של הלומדים.ות לעולם מחוץ לבתי הספר הוא משמעותי לתהליך

והחיבור לתעשיה מתקדמת ולעולם העבודה בפרט.

ערכיה המרכזיים של westart הם, יצירת שינוי, אמפתיה ומודעות חברתית-סביבתית.

זוהי הזמנה לאמץ בית ספר תיכון בסביבתכם ולתמוך בתהליכי היזמות והמחקר של של התלמידות.ים.

העובדים יתנדבו כמאמנים/מנטורים לצוותים של תלמידים.ות, בעיקר אונליין. יתכנו גם ביקורים הדדים או אירועי שיא של בית הספר שיוצגו במסדרונות. הכל מתוך רצון הדדי לעודד השפעה וקשר מתמשך. 

לתמיכה שלכם בהטמעת westart בבתי ספר יש אפשרות לגעת ישירות במאות רבות של צעירים, א.נשי חינוך והקהילה שסביבם. זו הזדמנות להיות חלק ביצירת אימפקט משמעותי לעתיד ישראל. 

oecd icons_9_21052019_agency.png

פיתוח מיומנויות נדרשות לשוק העבודה

כבר שנים שתעשיית ההייטק ותעשיות מתקדמות בכלל, מעידות כי איכות כוח האדם שמגיעה אליהן, חסרה את המיומנויות והתפיסות היוצרות ערך מוסף עבור הארגון.

ברמה אסטרטגית ניתן לומר כי יש מקום לשדרג משמעותית את היכולות של א.נשים צעירים, על מנת שאלה יהוו תרומה משמעותית יותר עבור הארגונים אליהם הם מצטרפים.ות.

oecd icons_9_21052019_skills.png

תכנית הכשרה לפתרון בעיות מורכבות

בשנים האחרונות מערכת החינוך מחפשת את דרכה בסגירת הפער בין שיטות הלימוד המסורתיות לבין הצורך להקנות מיומנויות רלוונטיות למאה ה-21.

התכנית של westart התפתחה במסגרת מיזם של אגף מו״פ של משרד החינוך לקידום חדשנות והיא זוכה להערכה רבה על תפיסתה המתקדמת.

מטרת העל של התכנית בראיה אסטרטגית היא להטמיע די.אן.איי של חדשנות ויזמות בחינוך העל יסודי.

 

התכנית מתחילה בכיתות ז-ט כאשר כל שכבה בכל שנה עוסקת בלמידה של פדגוגיה מתקדמת אחרת על מנת לבנות סט של מיומנויות. מתחילים באקטיביזם דרך פרו-אקטיביות ומסיימים בכיתה ט׳ באקסלרטור שנתי של יזמות. הדגש בתכנית הוא על דרך הלמידה במטרה לבנות מיומנויות כחשיבה יצירתית, חשיבה יזמית, עבודת צוות, למידה עצמית, מיומנויות חקר, ניהול פרויקט, שימוש בכלים דיגיטליים וכו׳

לכל בית ספר שמטמיע את התכנית קיימת אפשרות להמשיך בכיתות י׳-יב׳ במסלול חדש לבגרות ביזמות אימפקט

כאמור, מטרת העל של התכנית היא לאפשר נקודת כניסה של תפיסת חדשנות באופן שיוביל בהמשך להקמה של מרכז פיתוח משותף לחינוך ולקהילה. המרכז יפעל כדי לקדם חדשנות חינוכית יחד עם יצירת שירותים ומוצרים שיקדמו פתרון של אתגרים לקהילה ולעולם.

oecd icons_9_21052019_attitudes-150x160.
oecd icons_9_21052019_knowledge.png

הזמנה לתעשייה לקחת חלק בקידום החינוך

לכל אדם ובמיוחד לכל הורה, ברור היום כי מערכת החינוך אינה מספקת את הצרכים אשר יכינו את הדור הצעיר לעולם המשתנה במהירות. החסמים של המערכת הם רבים וקצב השינוי לא מספק ביחס למציאות המואצת שבחוץ.

מיזם westart, כחלק מתפיסה כוללת של חדשנות, מציעה מודל חדש המאפשר לחברות לקחת חלק פעיל בקידום החינוך במסגרת אחריות חברתית. 

הרעיון המרכזי הוא של ״אימוץ״ בית ספר על יסודי ע״י החברה.

 

מה זה אומר?

  • הקצעת שעות של מנטורינג עבור צוותים של תלמידים בפיתוח מיזמים ופרויקטים ברי יישום. (בעיקר אונליין)

  • אירוח של תלמידי בית הספר במשרדי החברה להכרות עם עולם העבודה.

  • אירוח תערוכה או אירועי שיא של הצגת תוצרי התהליך במשרדי החברה.

  • תמיכה תקציבית בבית הספר לעידוד הטמעה של חדשנות חינוכית.

 

התוצרים של הלמידה הם לרוב טכנולוגיים, אפליקציות, אתרים ומוצרים מבוססי טכנולוגיה כך שהנסיון של אנשי מקצוע מהתעשייה הוא תרומה משמעותית לתהליך.

oecd icons_9_21052019_corefoundations-15

אג׳נדה לחינוך ולעולם ל-2030

תכנית westart מבססת את התכנים ואת התפיסה הפדגוגית על פי שני מצפנים מרכזיים,

הראשון, של ארגון ה -OECD בנודע ללמידה 

השני, יעדי הקיימות של האו״ם.

מטרות ה-OECD לחינוך 2030

  • פיתוח כישורים

  • הלומדים כסוכני שינוי 

  • הובלת שינוי יחד עם עמיתים, מורים, הורים וקהילה

  • פיתוח מיומנויות חד

 

17 יעדי הקיימות של האו״ם 

מפת הצרכים של העולם ל-2030

D7PVYhZWwAAaoj9.jpeg
SDG Heb Lrg.jpg
רוצה לשמוע עוד

שימחת אותנו, תודה

bottom of page