top of page
projects.png

מחוללי עתיד -מקצוע חדש

פיתוח וכתיבת תוכנית תלת שנתית בת 2 ש״ש לחטיבת הביניים ביה״ס הרצוג בבית חשמונאי, העוסקת בהכשרה במיומנויות יזמיות, רגישות חברתית-סביבתית ופיתוח אמפתיה ברוח יעדי הקיימות של האו״ם

IMG_0029 (1).jpeg

וידאו קפה התחדשות הלמידה

פרויקט שנעשה עבור אגף מו״פ של משרד החינוך עבור המעבדות בהנהלת ד״ר רבקה גוטסמן

פיתוח ובימוי של אתר המציג מפגשים אינטימיים עם צוותים של 10 בתי ספר העוסקים בתחדשות הלמידה. אתר זמני 

PHOTO-2022-05-30-09-48-05.jpg

מנהיגות אקלים

פיתוח גרסה ישראלית לתכנית בינלאומית  שפותחה ע״י רשות החדשנות האירופית EIT

התכנית מציגה לעולם החינוך את ה׳חשיבה המערכתית׳ וקידום יוזמות לשינויי האקלים.

בשיתוף הרשת הירוקה.

IMG_6582.JPG

עיצוב חלל ללמידה

עיצוב מסדרון בבית הספר הרצוג והפיכתו לחלל למידה בהשראת הנושא של מחוללי עתיד. יוצרים את העתיד הרצוי בשיתוף פעולה.

בשיתוף סטודיו ענתה -עיצוב גרפי

השתלמות ביזמות למורים 

פיתוח וכתיבת תוכנית ייחודית לפיתוח מקצועי למורים/ות המתמקדת בפיתוח מיזמים של המשתלמים/ות הנוגעים בקידום קיימות, אכפתיות ופרואקטיביות בקרב התלמידים/ות

בוסתן תם .webp

בונים עולם מחדש

כתיבת תוכנית חינוכית שנתית לכיתות ח׳ העוסקת בשינויי האקלים המתבססת על פדגוגיית ׳למידה מבוססת אתגרים׳, בשיתוף הרשת הירוקה ואגף מו״פ של משרד החינוך

WESTART ליזמות אימפקט

תכנית יזמות לפיתוח עסקים חברתיים בתמיכת אגף מו״פ של משרד החינוך (חממופ מחזור א׳)

התכנית פותחה בזכרון יעקב ושילבה בני נוער מבתי ספר שונים המפתחים מיזמים בשיתוף הקהילה. התכנית פעלה גם בבית ספר ליאו-בק בחיפה ושילבה מחוננים/ות, תלמידי כיתת תקשורת ותלמידים/ות נוספים

IMG_0131.jpg

מדפיסים עתיד טוב

פרויקט במימון הקרן ליוזמות חינוכיות

לימוד עולם המייקרים בחשיבה חברתית

ליצירת חוג בו תלמידים/ות מלמדים תלמידים/ות

bottom of page