top of page

CBL - challenge based learning - למידה מבוססת אתגרים היא מסגרת לימוד אפקטיבית, פרי יוזמה של חברת אפל -Apple, המיושמת באוניברסיטאות, בתי ספר ומוסדות לֹימוד ברחבי העולם. המסגרת מעצימה לומדים (ילדים, נוער, סטודנטים, מורים, מנהלנים וחברי קהילה) בהתמודדותם עם אתגרים מקומיים וגלובאליים, תוך רכישת ידע בחשבון, מדע, מדעי החברה, שפות, רפואה, טכנולוגיה, הנדסה, מדעי המחשב, אומנויות ויזמות. באמצעות למידה מבוססת אתגרים, לומדים ומורים משפיעים ומוכיחים שלמידה יכולה להיות עמוקה, מרתקת, בעלת משמעות ותכלית.

cbl_ wheel _עברית .jpg

CBL - challenge based learning - עשתה עליה לישראל בשנת 2017 באמצעות מיזם westart 
כחלק מאג׳נדה חינוכית שליבתה, פתרון בעיות מורכבות.

CBL -(למ״א -למידה מבוססת אתגרים) היא מסגרת למידה (framework) הניתנת ליישום בכל תחום למידה ובכל סדר גודל.
ניתן ללמד וללמוד באמצעותה שיעור אחד, פרויקט שנתי או לעצב ברוחה את כלל הלמידה בבית הספר.
העקרון המנחה הוא למידה מתוך עניין אישי של הלומדים.ות סביב נושא שיש לו משמעות לחייהם ולקהילה בה הם.ן חיים.
תהליך הלמידה בנוי מ-3 שלבים עיקריים כפי שהם מופיעים באיור למעלה.

- למצוא עניין, לשאול עליו שאלת עומק שניתן לתרגם אותה לאתגר רלוונטי.
- סביב האתגר נבנה תהליך של מחקר שמטרתו להוביל לפיתוח פתרון.
- לאחר פיתוח הפתרון מגיע שלב הפצה ושיתוף הידע יחד עם תהליך של יישום הפתרון. ניתן לקרוא מידע רב באתר של digitalpromise.org


כעת ניתן ללמוד ולהשתלם בפדגוגית CBL  באמצעות צוות WESTART, מוזמנים לפנות אלינו
 

bottom of page