top of page

מרכז עתיד - wizdom

מרכז לחדשנות קהילתית

מקור השיטה

מרכז עתיד פותח בסוף שנות ה-90 כמתודה להנעת חדשות בארגונים עסקיים. בהמשך השיטה התפתחה גם לארגונים ממשלתיים ולתחומים נוספים.

חדשנות

מאחורי המילה חדשנות מסתתר שינוי מוחלט בכללי המשחק. העולם עבר לקצב מואץ בו שום דבר כמעט כבר לא יכול להשאר כמו שהוא. הצורך ללמוד, להתחדש ולהמציא כל הזמן זו פשוט המציאות. לכן, כל ארגון או התארגנות שרוצה להיות רלוונטים זקוקים למנוע חדשנות. השאלה היא, לאן מכוונים את החדשנות?

העתיד

״הדרך הטובה ביותר לנבא את העתיד היא לחולל אותו״ אמר פיטר דרוקר

חוסר הודאות לגבי איך יהיה העתיד?, אפילו הקרוב ממש, מחדד את המסקנה

מה שעלינו לעשות זה, להתמקד ביצירת חזון משותף לעתיד הרצוי, ולחולל אותו.

יעדי הקיימות הן מפת הדרכים שמאפשרת לנו להתחבר למטרה משותפת של עתיד המכיל את הצרכים של כלל האנושות. עולם שמשגשג לעוד הרבה מאד זמן.

הרעיון הזה צריך ׳בית׳ כדי להיפגש ולשתף פעולה. זהו wizdom, המרכז עתיד החדש.

 

מרכז קהילתי לחדשנות ולמידה שיתופית

חדשנות-עתיד-חינוך-קהילה-קיימות נפגשים כולם במרכז עתיד. זהו האב ליזמות אימפקט המאפשר תנאים מיטביים לקבוצות העוסקות בלמידה ופיתוח. מרחב המשרת את החינוך העל יסודי, את הצעירים ואת הסטודנטים, ללמידה בסביבה המאפשרת ומעודדת למידה שיתופית ושיתופי פעולה.

יזמות 

חינוך ליזמות לוקח כיוון הפוך לפסיביות שמאפיינת את אופי הלמידה היום.

דרך חינוך ליזמות ויצירת מתווה לשיתוף פעולה עם הקהילה נוצרת 

בית ספר כמוביל השינוי

מרכז עתיד wizdom שואב השראה מעקרון הפעולה של מרכזי חדשנות ומביא אותם לתחום חדש - החינוך

מרכז חדשנות מעוצב כמרחב חדשני ליזמות בתוך בית ספר תיכון ובמרכזו תלמידות ותלמידי תיכון, שיחד עם צעירים וסטודנטים מובילים מיזמים שיצעידו את הקהילה לעבר עתיד בר קיימא.

אל מול האתגרים שמביאה איתה המאה ה-21 נוצר צורך ונוצרה גם הזדמנות לחולל שינוי בחינוך.

מרכז עתיד מאפשר לנוער ולקהילה כולה לחבור למען פתרון אתגרים שיובילו את הקהילה כולה אל עבר העתיד הרצוי.

בית להשתתפותיות

מנהיגות השתתפותית היא אוסף של מתודלוגיות שצמחו בשנים האחרונות ומאפשרות שיתופי פעולה בדרך שמוציאה את המיטב מחוכמתם של המשתתפים ומאפשרת יצירה של מיזמים המנוהלים בדרך שמאפשרת להם להגיע למימוש.

בעולם המרושת של היום החדשנות נוצרת באמצעות בעיקר דרך שיתופי פעולה. אחת המיומנויות החשובות היא היכולת לעבוד בצוות. מרכז עתיד שואף להפוך לבית בו הקהילה משתפת פעולה מפתחת חדשנות ומעצבת לעצמה עתיד בר קיימא. בעתיד ישולבו המרכזים לרשת אחת שתפעל יחד להשיג את המטרות כפי שהן באות לביטוי ביעדי הקיימות.

מפגש של סיעור מוחות קהילתי במתודולגית ה״מרחב הפתוח״

bottom of page