top of page

בשיתוף עם:

           sustainable development solution network

התכנית היא חלק מרשת בינלאומית של מוסדות חינוך בעולם הפועלת בחסות האו״ם לקידום יוזמות למען עולם בר קיימא.

 

 

           sustainable development goals Israel

הקהילה הישראלית הפועלת לקדם את יעדי הקיימות בישראל.

ב-2019 ממשלת ישראל הצטרפה למדינות המגישות דו״ח התקדמות שנתי בנושא יעדי הקיימות

 

SDGI logo (tight).png
Screen Shot 2019-09-23 at 20.22.36.png

מייסד התכנית -

ניב הורוביץ, יזם חברתי-סביבתי עם רקע מקצועי בקולנוע

וביזמות עסקית, לשעבר מחנך ורכז מגמת קולנוע בתיכון.

מנהל התכנית -

ישראל צדוק- חבר הטריבונה למנהיגות השתתפותית, איש חינוך ותנועות נוער. לשעבר רכז תכנית חינוך וקהילה במינהל החינוך של ירושלים.

 

צוות מיעץ 


שלמה שוהם, שופט בדימוס,  

נציב הדורות הבאים בכנסת לשעבר

 

ריבי ארצי, מנהלת היחידה לפדגוגיה מוטת עתיד

אגף מו״פ משרד החינוך

אמיר נתן, יזם חברתי סדרתי

מנכ״ל אשוקה ישראל

שני מרצ׳בסקי 

מייסדת הטריבונה למנהיגות השתתפותית,

לשעבר סמנכ״ל במכון לחינוך דמוקרטי,

מנחה ומעצבת תהליכי שינוי

ד״ר גדי ביאליק החוג לחינוך,

אוניברסיטת תל אביב

Screen Shot 2019-09-23 at 20.46.34.png
rivi artsi.jpg
bottom of page